პროექტირება

საპროექტო მომსახურება

პროექტირება წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას. სწორედ პროექტირების ეტაპზე ხდება განსაზღვრა თუ რა  რაოდენობის აპარატურა იქნება საჭირო, ასევე თუ რა რესურსები იქნება აუცილებელი პროექტის რეალიზებისათვის. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, დამკვეთს შეუძლია შეადგინოს ზუსტი ბიუჯეტი.

სწორად შედგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია დამკვეთს საშვალებას აძლევს შემდგომში აკონტროლოს საბიუჯეტო სახსრების სწოი ხარჯვა და საინტეგრაციო სამუშაოების დასრულების ვადები. აქედან გამომდინარე, მისთვის გაცილებით ადვილია პროგნოზის გაკეთება _ თუ როდის შესძლებს იგი პროექტით გასაზღვრული საბოლოო მომსახურება შესთავაზოს მომხმარებელს.

კომპანია ტექნო პოინტი გთავაზობთ უსაფრთხოების სისტემების პროექტირებას.

პროექტის განხორციელების ეტაპები:

  • ► მომხმარებლის მოთხოვნების დადგენა;
  • ► პროექტის დეტალების შეთანხმება დამკვეთთან;
  • ► პროექტის დიზაინი (პროექტირება);
  • ► მიწოდება;
  • ► ინსტალაცია, კონფიგურაცია, სისტემის გამართვა;
  • ► პროექტის დოკუმენტირება და კონტროლი;
  • ► საგარანტიო მომსახურება.

საქმისა და დოკუმენტაციის წარმოება სრულდება  ISO 9001: 2008 ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის შესაბამისად.