სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძრის დეტექცია

კომპანია ტექნო პოინტი ხანძრის ავტომატური დეტექციის სისტემებში უახლეს მიდგომებსა და ინტეგრირებულ გადაწყვეტებს გთავაზობთ, საქმისა და დოკუმენტაციის წარმოება სრულდება  ISO 9001: 2008 ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის შესაბამისად.