უსაფრთხოების სისტემები

დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლისა და მართვის სისტემა არის სპეციალიზებული აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობა, რომელიც შექმნილია ადამიანების და მანქანების კონტროლის, აღრიცხვის, რეგისტრაციისა და დაშვების კონტროლის სისტემისგადასასვლელი პუნქტებისსაშუალებით (კარები, კარიბჭეები, საგუშაგოები და ..).

დაშვების სისტემები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციურია. კონტროლის სისტემების შესაძლებლობები ძალზე ფართო ხასიათისაა, მათი წყალობით კომფორტული, სწრაფი და ეკონომიური ხდება ყოველდღიური ცხოვრება და სამუშაო პროცესები. ეს სისტემები ძირითადად შექმნილია პირადი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ასეთი სისტემების გამოყენება საშუალებას იძლევა მივაღწიოთ შემდეგ შედეგებს:

► დაცული ტერიტორიის მუდმივი და საიმედო კონტროლის უზრუნველყოფა;

► თანამშრომლების უსაფრთხოების გაზრდა;

► ხელი შეუშალოთ ობიექტზე უნებართვო შესვლას.

► უზრუნველყოს ობიექტის უსაფრთხოება.

კონტროლის სისტემები ეხმარებიან დამსაქმებელს, გააკონტროლოს დასაქმებულების მიერ სამუშაო ადგილზე გატარებული დროქსელის წვდომის კონტროლის სისტემა არის ერთიანი წვდომის კონტროლის სისტემა მთელ დაწესებულებაში. იგი ითვალისწინებს საერთო მონაცემთა ბაზას და ალგორითმებს, რომლებიც აერთიანებს გადასვლის ყველა წერტილს ერთ მთლიანობაში.

კომპანია ტექნო პოინტი დაშვების კონტროლის სისტემებში უახლეს მიდგომებსა და ინტეგრირებულ გადაწყვეტებს გთავაზობთ, საქმისა და დოკუმენტაციის წარმოება სრულდება  ISO 9001: 2008 ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის შესაბამისად.