უსაფრთხოების სისტემები

დროის აღრიცხვა

სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემები საშუალებას იძლევა ავტომატურად აკონტროლოთ თანამშრომლების სამსახურში გამოცხადების სტატისტიკა. მიიღოთ ზუსტი ინფორმაცია დაგვიანებებზე და Over Time – ებზე.

კომპანია ტექნო პოინტი სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემებში უახლეს მიდგომებსა და ინტეგრირებულ გადაწყვეტებს გთავაზობთ, საქმისა და დოკუმენტაციის წარმოება სრულდება  ISO 9001: 2008 ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის შესაბამისად