უსაფრთხოების სისტემები

შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემები

უსაფრთხოების სისტემების პირველადი დანიშნულებაა საფრთხის პრევენცია. შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემა საშუალებას გვაძლევს, დისტანციურად ვაკონტროლოთ კონკრეტული ობიექტი/ტერიტორია და დავიცვათ ის არასასურველი პირებისაგან.

ტექნო პოინტი გთავაზობთ როგორც შენობის შიდა, ასევე გარე პერიმეტრზე შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია თითქმის ყველა ინდუსტრიაში.